Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2 Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Každý ze 4 kitů je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značené sondy v jednom kanále (FAM) a interní pozitivní kontroly ve druhém kanále (HEX). Detekční metoda vychází z oficiálně doporučeného protokolu WHO pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond. Toto řešení se skládá ze dvou alternativních kitů pro primární testování a dvou alternativních kitů pro konfirmační test pro potvrzení pozitivních vzorků.

Popis produktu

gb Sarbeco N
gb Sarbeco N
gb SARS-CoV-2 RdRP
gb SARS-CoV-2 RdRP

– metoda one-step RT-qPCR vycházející z protokolů WHO, detekce genů N / E (primární testy) a RdRP / N (konfirmační testy)
– výběr konkrétního kitu pro primární i konfirmační test je na preferencích dané laboratoře
– duplexní design pro vyšší citlivost a nižší riziko kontaminace
– cílový gen ve FAM kanálu, interní pozitivní kontrola (kontrola inhibice PCR) v HEX kanálu
– technologie sond GEMINI™ zajišťující nižší pozadí a vysokou citlivost detekce
pro kontrolu procesu odběru a extrakce RNA ze vzorku lze dvojici kitů doplnit kitem na detekci lidské RNA gb Human B2M mRNA kit
– v případě kontaminace PCR produkty může laboratoř okamžitě přejít na alternativní primární i konfirmační kit
LOD assayí méně než 3 kopie virové RNA v reakci (95% CI)
– shodný teplotní profil pro všechny kity

Detekční strategie

Kity pro primární test (gb Sarbeco N, gb Sarbeco E) založené na detekci N genu (resp. E genu) viru jsou určeny pro primární testování všech vzorků. Assaye kitů cílí na konzervativní sekvence skupiny Sarbecovirus.
Kity pro konfirmační test (gb SARS-CoV-2 RdRP, gb SARS-CoV-2 N) založené na detekci virového RdRP genu (resp. N genu) jsou doporučeny pro potvrzení pozitivních vzorků z primárního testu. Assaye kitů cílí na SARS‑CoV‑2 specifické sekvence.

Detailní popis kitů

 • detekční metoda je one-step RT-qPCR – mikrozkumavky se během celého testu neotevírají
 • systém dvou po sobě jdoucích duplexních testů zajišťuje vysokou citlivost obou testů
 • každý CE IVD kit obsahuje komponenty:
  • specifickou qPCR Assay – zahrnuje interní pozitivní kontrolu (IPC)
  • OneStep Master Mix
  • pozitivní kontrolu
  • negativní kontrolu
 • reakční směs se připravuje smícháním dvou kitových komponent + biologického vzorku (schema zde). Kity obsahují všechny komponenty k provedení one-step RT-qPCR detekce virové RNA.
 • všechny kity mají FAM detekční systém a HEX interní pozitivní kontrolu (IPC), jsou tedy kompatibilní i s dvoukanálovými termocykléry
 • FAM sondy obou kitů jsou modifikovány technologií GEMINI™, které zvyšuje citlivost a specifitu detekce
 • všechny kity mají stejné amplifikační profily
 • LOD asayí je menší než 3 kopie (stanoveno probitovou analýzou, hladina spolehlivosti 95%) virové RNA v každé reakci (taková citlivost odpovídá teoretickému minimu dosažitelnému PCR metodami)

Kvalita vzorku RNA

Laboratoře, které potřebují ověřit kvalitu analyzovaných vzorků, aby předcházely falešně negativním výsledkům, mohou použít náš gb Human B2M mRNA kit . Kit zajistí kontrolu, jestli výtěrové vzorky byly odebrány správně a jestli použitá metoda extrakce RNA je spolehlivá.  Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pomocí gb Human B2M mRNA kitu se zkontroluje celý preanalytický proces. Pokud se některý vzorek odchýlí ze série (nebo referenční gen není vůbec detekován), je zapotřebí provést nový odběr a/nebo novou izolaci RNA a nový test.

Spotřeba každého kitu

Na počátku testování oběma kity doporučujeme, abyste oba kity objednali v poměru 5:1 (500 rxn primárního testu : 100 rxn konfirmačního testu). Poměr pro následující objednávky může být upraven podle očekávaného poměru pozitivních vzorů (10:1 až 20:1 nebo ještě méně).

Záložní řešení pro případ kontaminace

I když mikrozkumavky s reakční směsí po PCR nesmějí být za žádných okolností otevřeny v laboratoři, může dojít ke kontaminaci nešťastnou náhodou, zvláště pokud laboratoř je v módu high throughput testování. Kdyby k tomu došlo, používané kity nadále nemohou být používány kvůli falešné pozitivitě.

Pro snadné řešení tohoto krizového scénáře doporučujeme používat jen jeden typ primárního testu a jeden typ konfirmačního testu. Jestliže dojde ke kontaminaci, přejdete ihned z aktuálně používané dvojice kitů na druhou dvojici dosud nepoužívaných kitů.

Kity pro primární testování

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3229-100 gb Sarbeco N (primární test) 100
Do poptávky
Do poptávky
3229-500 gb Sarbeco N (primární test) 500
Do poptávky
Do poptávky
3227-100 gb Sarbeco E (primární test) 100
Do poptávky
Do poptávky
3227-500 gb Sarbeco E (primární test) 500
Do poptávky
Do poptávky

Výběr konkrétního  kitu pro primární test je na preferencích dané laboratoře. Oba kity (gb Sarbeco N / gb Sarbeco E) detekují viry skupiny Sarbecovirus včetně varianty SARS-CoV-2. Doporučujeme standardně používat jen jeden kit. Jestliže dojde ke kontaminaci, přejděte k použití druhé alternativy.

Doporučujeme objednávat primární kity a konfirmační kity v poměru 10:1 (1000 rxn primárního testu + 100 rxn konfirmačního testu) nebo ještě menším.

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie k provedení 100/500 PCR reakcí (o reakčním objemu 20 μl).

 

Kity pro konfirmační test

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3228-100 gb SARS-CoV-2 RdRP (konfirmační test) 100
Do poptávky
Do poptávky
3228-500 gb SARS-CoV-2 RdRP (konfirmační test) 500
Do poptávky
Do poptávky
3230-100 gb SARS-CoV-2 N (konfirmační test) 100
Do poptávky
Do poptávky
3230-500 gb SARS-CoV-2 N (konfirmační test) 500
Do poptávky
Do poptávky

Výběr konkrétního  kitu pro konfirmační test je na preferencích dané laboratoře. Oba kity (gb SARS-CoV-2 RdRP / gb SARS-CoV-2 N ) detekují virus SARS-CoV-2. Doporučujeme standardně používat jen jeden kit. Jestliže dojde ke kontaminaci, přejděte k použtí druhé alternativy.

Doporučujeme objednávat primární kity a konfirmační kity v poměru 10:1 (1000 rxn primárního testu + 100 rxn konfirmačního testu) nebo ještě menším.

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie k provedení 500 PCR reakcí (o reakčním objemu 20 μl).

 

Kit pro potvrzení kvality odběru vzorku a izolace RNA

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3153-100 gb Human B2M mRNA 100
Do poptávky
Do poptávky
3153-500 gb Human B2M mRNA 500
Do poptávky
Do poptávky

Detekce lidské mRNA zajistí kontrolu, jestli výtěrové vzorky byly odebrány správně a jestli použitá metoda extrakce RNA je spolehlivá.

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie k provedení 100 PCR reakcí (o reakčním objemu 20 μl).

 

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

Combi CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují detekci virových genů E a RdRP v kanálu FAM a exogenní pozitivní kontroly v kanálu HEX. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
Doporučené produkty