Linearizace plazmidů

Linearizace plazmidů

Pokud je plazmidová DNA využívána jako templát pro PCR, je výhodnější používat linearizovanou DNA. Neštěpený plazmid zaujímá nejčastěji supercoiled konformaci, kdy je cílová sekvence méně přístupná pro primery a polymerázu. Linearizovaná DNA poskytuje reprodukovatelnější a přesnější výsledky.

Linearizace je prováděna pomocí restrikční endonukleázy. Naštěpený produkt je purifikován a následně kvantifikován. Tato služba navazuje na amplifikaci a izolaci plazmidů.

Parametry produktu

  • izolát linerizovaného plazmidu v množství min 10 μg
  • koncentrace min 1E10 kopií/μl
  • objem 200 μl

Dodání

Izolát plazmidu odesíláme poštou na ledu do 20 pracovních dnů od obdržení objednávky. Plazmid je zasílán jako roztok ve sterilním TE pufru (na vyžádání ve sterilní deionizované vodě). Zákazník dále obdrží informace o koncentraci a čistotě.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1850 Linearizace plazmidu
Do poptávky
Do poptávky

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více
Doporučené články