Mycoplasma detection

Mycoplasma contaminants may be introduced into cell culture and other biological products through master seeds, master cell seed (stock), starting materials of animal origin, and in processing of biological materials during passage and product assembly. It is therefore necessary to demonstrate through testing that Mycoplasmas are not present in the final product, working seeds and cells and harvests, and starting materials such as master seed, master cell seed, and ingredients of animal origin.

The test is done in compliance with Europe pharmacopeia test 2.6.7.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články