ngs ONCO anti-EGFR ngs ONCO anti-EGFR

ngs ONCO anti-EGFR

Detekční metoda: NGS

NGS kit pro diagnostiku k optimalizaci léčby kolorektálního a nemalobuněčného karcinomu plic. Obsahuje panel vybraných hot-spot oblastí, ve kterých se vyskytují mutace důležité pro rozhodnutí, jakou dát cílenou léčbu. Kit je určen na přípravu knihovny vzorků pro sekvenování na přístroji Miseq a jedná se o metodu amplikonového sekvenování. Součástí kitu je bezplatné používání vyhodnocovacího softwaru ERMI.

Klinické souvislosti

Diagnostický kit ngs ONCO anti-EGFR je CE-IVD certifikovaný test, který obsahuje panel genů sestavený dle požadavků klinické praxe pro optimalizaci cílené léčby u onkologických pacientů. U kolorektálních karcinomů (CRC, colorectal cancer) pomůže určit vhodnost nasazení monoklonálních protilátek Cetuximab (Erbitux) a Panitumumab (Vectibix), které cílí na EGFR (Epidermal growth factor receptor) protein tím, že vyloučí/potvrdí mutace v genech KRAS, NRAS a BRAF, neboť pacienti s mutacemi v těchto genech z nasazení léčby neprofitují.

Pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC, non-small cell lung cancer) kit ngs ONCO anti-EGFR určí, zda budou pro pacienta vhodná léčiva, která fungují jako inhibitory EGFR proteinu – Erlotinib (Tarceva), Gefitinib (Iressa), Afatinib (Gilotrif), Osimertinib (Tagrisso), Dacomitinib (Vizimpro) a Osimertinib (Tagrisso), který je cílen na  mutaci EGFR T790M. Kit je také určen pro podpůrnou diagnostiku pro  použití cílené terapie u NSCLC a melanomů způsobených mutacemi v genu BRAF, kde se používá léčba inhibitorem Dabrafenib (Tafinlar), Vemurafenib (Zelboraf) nebo Encorafenib (Braftovi).

Parametry diagnostického kitu

  • Až 64 vzorků v sekvenčním cyklu (při použití s chemikálií v2 300 cyklů)
  • Panel 8 relevantních genů pro molekulární diagnostiku somatických mutací u kolorektálního karcinomu, rakoviny plic a melanomů s použitím anti-EGFR protilátkové terapie
  • Pečlivě navržené primery pro jednokanálový multiplexní PCR preparát
  • Vhodný u vzorků FFPE a vstupní DNA v množství až 20 ng
  • Jednoduchý protokol pro přípravu knihoven
  • Vyvinut ve spolupráci s odborníky z Kliniky Onkologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Bioinformatické softwarové řešení poskytuje uživatelsky přívětivou analýzu dat a generuje zprávu

 

Panel genů obsažených v diagnostické soupravě ONCO anti-EGFR:

KRAS chr 12 exon 2 exon 3 exon 4
BRAF chr 7 exon 11 exon 15
NRAS chr 1 exon 2 exon 3 exon 4
EGFR chr 7 exon 18 exon 19 exon 20 exon 21
PIK3CA chr 3 exon 21
AKT1 chr 14 exon 3
HER2/ERBB2 chr 17 exon 24
SMAD4 chr 18 exon 12
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3301-024 ngs ONCO anti-EGFR 24
Do poptávky
Do poptávky
3301-064 ngs ONCO anti-EGFR 64
Do poptávky
Do poptávky

Doprava na suchém ledu od 230 Kč (CZ) / 15 € (SK)

Automatické vyhodnocení : Ano

Validováno pro:

Illumina MiSeq

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené články
NGS - články

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Biologická anti-EGFR léčba využívá monoklonální protilátky, které působí blok extracelulární domény receptoru pro EGFR (Epidermal growth factor receptor). Signál z růstového faktoru je blokován a dochází zpravidla ke zpomalení růstu nádorů. Přibližně u 40% pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) se vyskytuje mutace, která způsobí, že pacienti na léčbu zaměřenou proti EGFR receptoru neodpovídají.

Více
NGS - články

Princip NGS metody

Princip NGS metody

Next Generation Sequencing (NGS – sekvenování nové generace) je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod v oblasti diagnostiky různých onemocnění. Společně s vývojem techniky se posouvají i hranice požadavků na kvalitu zpracování vzorku, požadavků na vstupní materiál a zejména kvalitu analyzovaných dat. NGS se postupně stává metodou, která opouští prostředí experimentálních laboratoří a přesouvá se do rutinní praxe v klinické sféře.

Více