Kategorie

Produkty

qPCR assaye na zakázku

qPCR assaye na zakázku

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Assaye na zakázku lze navrhnout, optimalizovat a zhotovit pro libovolné geny a organismy.

Princip produktu na zakázku

qPCR assaye na zakázku jsou optimalizované systémy pro kvantifikaci exprese cílového genu na transkripční úrovni pomocí real-time PCR. Systémy jsou navrhovány a optimalizovány tak, aby mohly být qPCR analýzy prováděny při shodném teplotním profilu.

Parametry produktu

 • 1 balení obsahuje reagencie pro 500/1000 qPCR reakcí o objemu 20 μl (při re-objednání assaye lze připravit libovolné množství zkumavek po 100 reakcích)
 • standardně je možné objednat návrh pro lidské, potkaní a myší geny (návrh pro jiné organismy – viz požadavky na vstupní údaje a materiál)
 • systémy nemnoží genomovou DNA (není-li možné toto zaručit, např. u monoexonických genů, zákazníka informujeme v dodané dokumentaci)
 • qPCR assaye pro genovou expresi jsou optimalizovány se směsí cDNA z buněčných linií nebo tkání z daného organismu
 • doba jedné analýzy je přibližně 1 hodina (za námi doporučených podmínek, v závislosti na nastavení dalších parametrů real-time PCR cykléru)
 • dosažení nejlepších výsledků je garantováno při použití doporučeného gb Master Mixu PCR, se kterým byly systémy optimalizovány

 

Požadavky na vstupní údaje a materiál

 • informace o typu organismu (v případě, že je návrh prováděn pro jiné organismy než člověk, potkan a myš, je třeba konzultovat dostupnost materiálu pro optimalizaci kvantifikačního systému nebo přímo dodat cDNA méně běžného organismu)
 • GeneID (příp. jiné identifikační údaje genu – symbol, název)
 • požadovaný způsob značení (standardně FAM nebo HEX)

Výstup

 • lyofilizovaná směs primerů a hydrolyzační sondy, ze které lze podle návodu připravit 10× koncentrovaný roztok pro přímé použití v qPCR
 • manuál
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1710-005 qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku 5 x 100*
Do poptávky
Do poptávky
1710-010 qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku 10 x 100*
Do poptávky
Do poptávky
1700 qPCR assay pro genovou expresi - re-objednávka 1 x 100**
Do poptávky
Do poptávky

*1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 500/1000 qPCR reakcí o objemu 20 μl.

**1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 100 qPCR reakcí o objemu 20 μl.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více
Doporučené články