qPCR assaye na zakázku

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Assaye na zakázku lze navrhnout, optimalizovat a zhotovit pro libovolné geny a organismy.

Princip produktu na zakázku

qPCR assaye na zakázku jsou optimalizované systémy pro kvantifikaci exprese cílového genu na transkripční úrovni pomocí real-time PCR. Systémy jsou navrhovány a optimalizovány tak, aby mohly být qPCR analýzy prováděny při shodném teplotním profilu.

Parametry produktu

 • 1 balení obsahuje reagencie pro 500/1000 qPCR reakcí o objemu 20 μl (při re-objednání assaye lze připravit libovolné množství zkumavek po 100 reakcích)
 • standardně je možné objednat návrh pro lidské, potkaní a myší geny (návrh pro jiné organismy – viz požadavky na vstupní údaje a materiál)
 • systémy nemnoží genomovou DNA (není-li možné toto zaručit, např. u monoexonických genů, zákazníka informujeme v dodané dokumentaci)
 • qPCR assaye pro genovou expresi jsou optimalizovány se směsí cDNA z buněčných linií nebo tkání z daného organismu
 • doba jedné analýzy je přibližně 1 hodina (za námi doporučených podmínek, v závislosti na nastavení dalších parametrů real-time PCR cykléru)
 • dosažení nejlepších výsledků je garantováno při použití doporučeného gb Master Mixu PCR, se kterým byly systémy optimalizovány

 

Požadavky na vstupní údaje a materiál

 • informace o typu organismu (v případě, že je návrh prováděn pro jiné organismy než člověk, potkan a myš, je třeba konzultovat dostupnost materiálu pro optimalizaci kvantifikačního systému nebo přímo dodat cDNA méně běžného organismu)
 • GeneID (příp. jiné identifikační údaje genu – symbol, název)
 • požadovaný způsob značení (standardně FAM nebo HEX)

Výstup

 • lyofilizovaná směs primerů a hydrolyzační sondy, ze které lze podle návodu připravit 10× koncentrovaný roztok pro přímé použití v qPCR
 • manuál
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1710-005 qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku 5 x 100*
Do poptávky
1710-010 qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku 10 x 100*
Do poptávky
1700 qPCR assay pro genovou expresi - re-objednávka 1 x 100**
Do poptávky

*1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 500/1000 qPCR reakcí o objemu 20 μl.

**1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 100 qPCR reakcí o objemu 20 μl.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou a bakteriální DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články