Amino C6sp

Amino C6sp

Modifikace podle skupin: Amino

Pozice modifikace:

Aminoskupina je vázána na 5′ konec řetězce oligonukleotidu 6-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace).

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1101-040 5´-Amino C6sp 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1101-200 5´-Amino C6sp 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1101-001 5´-Amino C6sp 1 micromol
Do poptávky
Do poptávky
1101-010 5´-Amino C6sp 10 micromol
Do poptávky
Do poptávky

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

  Všeobecné obchodní podmínky

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články