Thiol SH

Thiol SH

Modifikace podle skupin: Thiol

Pozice modifikace: 3´, 5´

Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace) a jako blokáda 3′ polymerázové extenze. Může být navázán k oligonukleotidu na 5′ konci i 3′ konci.

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1115-040 5' THIOL SH 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1115-200 5' THIOL SH 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články