akreditovaná zkouška otcovství

akreditovaná zkouška otcovství

Akreditovaná zkouška otcovství je dokument o genetickém testu otcovství (protokol o zkoušce podle normy ISO 17025) s ověřenou identitou účastníků vydaný znaleckým ústavem na žádost účastníků testu. Dokument má vypovídací hodnotu sám o sobě nebo na jeho základě může být vydán běžný znalecký posudek k určení otcovství.

Akreditovaná zkouška otcovství

Stručná charakteristika – akreditovaná zkouška otcovství

Cena: 15.488 Kč (včetně DPH)
Cena při platbě předem (sleva 10%): 13.939 Kč (včetně DPH)
Cena při platbě předem a při odběru vzorků v Praze nebo Hradci Králové (sleva celkem 10%): 12.390 Kč (včetně DPH)

Klient: odešle vyplněnou žádost o akreditovanou zkoušku otcovství
Znalecký ústav před odběrem: pozve klienta k odběru vzorků
Znalecký ústav po provedení zkoušky: odešle klientovi poštou akreditovaný protokol s výsledkem

 

Více informací

Akreditovaná zkouška otcovství je dokument o genetickém testu otcovství (protokol o zkoušce podle normy ISO 17025) s ověřenou identitou účastníků vydaný znaleckým ústavem na žádost účastníků testu. Dokument má vypovídací hodnotu sám o sobě nebo na jeho základě může být vydán běžný znalecký posudek k určení otcovství.

Akreditovaná zkouška otcovství vychází vstříc požadavkům na cenově výhodný test otcovství s takovými atributy, pro které může být uznán soudy jako varianta znaleckého posudku, na základě které není potřeba jmenovat znalce a zhotovovat znalecký posudek.

 

Cenové zvýhodnění akreditované zkoušky otcovství

  • Akreditovanou zkoušku otcovství provádí znalecký ústav za základní cenu 15.488 Kč (včetně DPH).
  • Proběhne-li platba zálohově, pak za platbu předem znalecký ústav poskytuje slevu 10%.
  • Za odběr vzorků v zařízeních znaleckého ústavu (v Hradci Králové) poskytuje slevu dalších 10% . Odběr vzorků může být proveden i u našich smluvních lékařů v Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci, Ostravě – zde nelze uplatnit slevu 10%.
  • Pro naprostou většinu klientů – soukromých osob – vychází cena akreditované zkoušky otcovství po odečtení obou slev na 12.390 Kč (včetně DPH).
  • Podmínkou provedení akreditované zkoušky otcovství je společný odběr vzorků od všech testovaných osob (tj. matky, dítěte a domnělého otce dítěte) v odběrovém místě v dohodnutém termínu.
  • Akreditovaná zkouška otcovství je cenově příznivou možností pro ty klienty, kteří jsou schopni se navzájem dohodnout na společném odběru a vyšetření.

Další informace: stránky o akreditované zkoušce otcovství