znalecké testy otcovství pro soudy

znalecké testy otcovství pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znalce ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalec se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr. Protože tyto osoby jsou stranami sporu, často se odběr podaří až na několikátý pokus pozvání. Pokud je nutné provést odběr u osob nemohoucích, dětí v dětských či kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče nebo ve věznicích, tyto odběry zajišťuje znalec sám.

Další informace: stránky o znaleckém určení otcovství