Soupis pořízeného vybavení a seznam služeb, které na nich může GENERI BIOTECH provést pro externí zájemce na základě smlouvy