Technologie zlepšení u IVD kitů

gb GENETIC FRUCTO

gb PHARM TPMT

gb PHARM CYP2C19

Předností těchto kitů je využití kombinovaných standardů. Díky tomu můžete jeden a ten samý standard o daném genotypu použít jako pozitivní kontrolu u všech mutací, které jsou vyšetřovány v rámci kitu. Tímto se předejde případné záměně standardů pro jednotlivé mutace.