Dual-labeled hydrolysis probes

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

The probes are HPLC purified (no additional fee).
Available amounts: 1 nmol, 5 nmol, 10 nmol and 50 nmol

When a quantity of probes (of the same type, of the same amount) are simultaneously ordered, bulk prices are applied as follows:

  • BULK PROBE 5+ (for 5 or more ordered probes)
  • BULK PROBE 10+ (for 10 or more ordered probes)

FAM-BHQ1

Cat. No. Product Množství Price
1500-001 FAM-BHQ1 1 nmol
Add to Quote
1500-005 FAM-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1500-010 FAM-BHQ1 10 nmol
Add to Quote
1500-050 FAM-BHQ1 50 nmol
Add to Quote

HEX-BHQ1

Cat. No. Product Množství Price
1501-005 HEX-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1501-010 HEX-BHQ1 10 nmol
Add to Quote
1501-050 HEX-BHQ1 50 nmol
Add to Quote

Cy3-BHQ2

Cat. No. Product Množství Price
1502-005 Cy3-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1502-010 Cy3-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1502-050 Cy3-BHQ2 50 nmol
Add to Quote

Cy3,5-BHQ2

Cat. No. Product Množství Price
Cy3,5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 50 nmol
Add to Quote

Cy5-BHQ2

Cat. No. Product Množství Price
1503-005 Cy5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1503-010 Cy5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1503-050 Cy5-BHQ2 50 nmol
Add to Quote

BULK PROBE 5+

Cat. No. Product Množství Price
1512-005 Cy3-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1512-010 Cy3-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1513-005 Cy5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1513-010 Cy5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1510-005 FAM-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1510-010 FAM-BHQ1 10 nmol
Add to Quote
1511-005 HEX-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1511-010 HEX-BHQ1 10 nmol
Add to Quote

BULK PROBE 10+

Cat. No. Product Množství Price
1522-005 Cy3-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1522-010 Cy3-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
Cy3,5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1523-005 Cy5-BHQ2 5 nmol
Add to Quote
1523-010 Cy5-BHQ2 10 nmol
Add to Quote
1520-005 FAM-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1520-010 FAM-BHQ1 10 nmol
Add to Quote
1521-005 HEX-BHQ1 5 nmol
Add to Quote
1521-010 HEX-BHQ1 10 nmol
Add to Quote
Useful links
Recommended products
New
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit is intended for reverse transcription (RT) and real-time PCR (qPCR) performed in one step (in one reaction), i.e. onestep RT-qPCR. No additional instrumentation is required; the onestep RT-qPCR analysis can be performed directly on any real-time PCR cycler simply by adding a thermal step for reverse transcription prior to a PCR amplification.

More
Recommended articles