GENERI BIOTECH

GENERI BIOTECH je česká biotechnologická společnost s následujícím zaměřením:

  • vývoj a výroba molekulárních diagnostik v medicíně
  • vývoj a výroba biotechnologických produktů včetně OEM produkce
  • molekulárně-genetické testování
  • CRO pro průmyslové zákazníky

Většina know-how produktů a služeb poskytovaných naší společností vyplývá z výsledků vlastního výzkumu a vývoje a zkušenosti s výrobou oligonukleotidů od roku 1995.

Výzkum a vývoj společnosti je soustředěn na další rozvoj klíčových technologií, spolupráci s akademickými partnery a dalšími inovativními společnostmi, včetně nákupu licencí (in-licencing). Tržně orientovaný výzkum a vývoj je prostředkem, jak uvádět na trh inovativní produkty a služby.

GENERI BIOTECH je držitelem certifikátu jakosti pro standard ISO 9001:2009 a pro výrobu in vitro diagnostiky podle ČSN EN ISO 13485:2012, kde podléhá každoročním auditům.

Systém genetického testování je prováděn podle ČSN EN ISO/IEC 17025 "Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří".