Dodací podmínky – Izolační kity

termín odeslání
produkty odesíláme do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky

přeprava
při běžné okolní teplotě

doporučené skladování
skladování při běžné (laboratorní) teplotě

expirace
produkt je stabilní až do data exspirace uvedeného na štítku (min. 6 měsíců od dodání)