gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

gb HEMO FV (G1691A)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Srážecí faktor V je plazmatický glykoprotein účastnící se krevního srážení (hemokoagulace). Ve své aktivované formě se podílí na přeměně protrombinu (faktor II) na trombin a tím přispívá ke vzniku krevního koagula. Mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) vede k nahrazení aminokyseliny argininu za glycin v pozici 506 bílkovinného řetězce faktoru V.

Výskyt Leidenské mutace se ve zdravé Evropské populaci pohybuje v rozmezí 3–5 %, kdežto například u pacientů s tromboembolickou příhodou (TEN) se s touto variantou genu setkáme přibližně ve 20–40 % případů. Uvádí se, že riziko hlubokožilní trombózy je v případě mutace v heterozygotním stavu zvýšeno 3×–10×, v homozygotním stavu dokonce 20×–80×.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3200-025 gb HEMO FV (G1691A) 25
Do poptávky
Do poptávky
3200 gb HEMO FV (G1691A) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 230 Kč (CZ) / 15 € (SK)

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Stratagene Mx3000P/Mx30005P (Agilent Technologies)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články