gb HEMO FV (G1691A)

gb HEMO FV (G1691A)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Srážecí faktor V je plazmatický glykoprotein účastnící se krevního srážení (hemokoagulace). Ve své aktivované formě se podílí na přeměně protrombinu (faktor II) na trombin a tím přispívá ke vzniku krevního koagula. Mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) vede k nahrazení aminokyseliny argininu za glycin v pozici 506 bílkovinného řetězce faktoru V.

Výskyt Leidenské mutace se ve zdravé Evropské populaci pohybuje v rozmezí 3–5 %, kdežto například u pacientů s tromboembolickou příhodou (TEN) se s touto variantou genu setkáme přibližně ve 20–40 % případů. Uvádí se, že riziko hlubokožilní trombózy je v případě mutace v heterozygotním stavu zvýšeno 3×–10×, v homozygotním stavu dokonce 20×–80×.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3200-025 gb HEMO FV (G1691A) 25
Do poptávky
3200 gb HEMO FV (G1691A) 100
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Stratagene Mx3000P/Mx30005P (Agilent Technologies)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články