gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

gb HEMO FXIII (V34L)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Faktor XIII neboli fibrin stabilizující faktor je proenzym cirkulující v plazmě. Ve své aktivní formě (FXIIIa) stabilizuje fibrinovou síť katalytickou tvorbou kovalentních vazeb mezi fibrinovými molekulami a dalšími proteiny (alfa-2-antiplazmin, fibronektin, kolagen), čímž chrání koagulum před fibrinolýzou.

FXIIIa plní důležitou roli nejen v hemostáze, ale má svůj význam i při hojení ran a udržení těhotenství. Přítomnost tohoto polymorfismu má protektivní efekt – varianta V34L je spojována se sníženým rizikem žilní trombózy či infarktu myokardu. Dále se ale také uvádí, že přítomnost této mutace zvyšuje u žen riziko opakovaných potratů v prvním trimestru, což bylo zjištěno i v souvislosti s mutací PAI-1 (4G/5G).

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3209-025 gb HEMO FXIII (V34L) 25
Do poptávky
Do poptávky
3209 gb HEMO FXIII (V34L) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více
Doporučené články