gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

gb HEMO FXIII (V34L)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Faktor XIII neboli fibrin stabilizující faktor je proenzym cirkulující v plazmě. Ve své aktivní formě (FXIIIa) stabilizuje fibrinovou síť katalytickou tvorbou kovalentních vazeb mezi fibrinovými molekulami a dalšími proteiny (alfa-2-antiplazmin, fibronektin, kolagen), čímž chrání koagulum před fibrinolýzou.

FXIIIa plní důležitou roli nejen v hemostáze, ale má svůj význam i při hojení ran a udržení těhotenství. Přítomnost tohoto polymorfismu má protektivní efekt – varianta V34L je spojována se sníženým rizikem žilní trombózy či infarktu myokardu. Dále se ale také uvádí, že přítomnost této mutace zvyšuje u žen riziko opakovaných potratů v prvním trimestru, což bylo zjištěno i v souvislosti s mutací PAI-1 (4G/5G).

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3209-025 gb HEMO FXIII (V34L) 25
Do poptávky
Do poptávky
3209 gb HEMO FXIII (V34L) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více
Doporučené články