GENERI BIOTECH – krátké představení firmy

Vyrábíme spolehlivé, uživatelsky přívětivé a cenově dostupné produkty, které úspěšně konkurují globálním značkám

Vítejte v GENERI BIOTECH...

...jaké hlavní přínosy můžete jako zákazníci a partneři očekávat...

Oddělení výzkumu a vývoje představuje jednu z nejdůležitějších částí naší společnosti

naši vývojáři neustále pracují na nových produktech pro uvedení na trh

V oblasti oligonukleotidů a sond vyvíjíme zejména nové modifikace a purifikace...

...určené jak koncovým uživatelům našich oligo produktů, tak našim partnerům z odvětví, kteří je využívají pro výrobu svých finálních produktů

GENERI BIOTECH uvádí nové IVD kity na trh každý rok

věnujeme pozornost návrhům našich zákazníků a distributorů týkajícím se nových možností rozšiřování portfolia produktů

Usilujeme o to, aby naše IVD kity byly vysoce konkurenceschopné...

...a naši zákazníci je opravdu mají rádi. Ceníme si velmi toho, že si z množství podobných produktů různého původu vybírají právě ty naše.

Logistiku našich produktů máme dobře zvládnutou

Export do některých zemí může být velmi náročný – jsme připravení pomoci našim obchodním partnerům překonat mnohé administrativní a logistické překážky

Zboží dodáváme v krátkých dodacích lhůtách

95 % našich produktů je okamžitě k dispozici a zbytek během několika dní, což je výsledkem dobře organizačně zvládnutých procesů v oblasti výroby, obchodu, administrativní podpory, IT podpory, informačních systémů apod.

Oligonukleotidy zůstávají naším stěžejním produktem GENERI BIOTECH...

...táhnou se jako červená nit od počátku společnosti až do současnosti. S oligonukleotidy jsme začali před 25 lety a i v dnešní době představují jádro našeho podnikání a základ know-how pro výrobu dalších produktů, jako jsou IVD kity.

SxP testování je další produktovou linií společnosti v GENERI BIOTECH

Našimi partnery jsou převážně CRO (contract research organisation) a/nebo společnosti z odvětví pharma či biotechnologií

Naši distributoři oceňují naše produkty, zejména z portfolia IVD kitů

Atraktivní marže z nich činí pro distributory zajímavé produkty, které jsou cenově zajímavé i pro jejich zákazníky

Oddělení obchodní administrativy je podstatnou součástí společnosti

Naši pracovníci poskytují podporu koncovým zákazníkům, obchodním partnerům a celé síti distributorů, což zahrnuje také akvizici nových obchodních partnerů po celém světě