Projekty Generi Biotech

V současné době pracujeme na těchto projektech, spolufinancovaných z prostředků EU:

TVORBA IS/ICT APLIKACÍ PRO EFEKTIVNÍ OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY GENERI BIOTECH

(OP PIK, program ICT a sdílené služby)

Projekt se zabývá rozšířením online zákaznického portálu, jehož nové části jsou určeny pro prodej produktů přes tuzemské i zahraniční distributory.

 

VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH SOUPRAV PRO DETEKCI FÚZNÍCH GENŮ V HEMATOONKOLOGII

(OP PIK, program Aplikace)

Projekt reaguje na rozšíření metodik molekulární genetiky v oblasti diagnostiky hematoonkologických onemocnění. Cílem je vývoj prototypů diagnostických souprav pro detekci a kvantifikaci fúzních genů v hematoonkologii.