Projekty Generi Biotech

V současné době pracujeme na těchto projektech, spolufinancovaných z prostředků EU:

 

TVORBA IS/ICT APLIKACÍ PRO EFEKTIVNÍ OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY GENERI BIOTECH

(OP PIK, program ICT a sdílené služby)

Projekt se zabývá rozšířením online zákaznického portálu, jehož nové části jsou určeny pro prodej produktů přes tuzemské i zahraniční distributory.

 

VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH SOUPRAV PRO DETEKCI FÚZNÍCH GENŮ V HEMATOONKOLOGII

(OP PIK, program Aplikace)

Projekt reaguje na rozšíření metodik molekulární genetiky v oblasti diagnostiky hematoonkologických onemocnění. Cílem je vývoj prototypů diagnostických souprav pro detekci a kvantifikaci fúzních genů v hematoonkologii.

 

Upscale výroby CE IVD diagnostických kitů pro RT-qPCR detekci RNA koronaviru a molekulárních komponent pro jejich výrobu

(OP PIK, program Technologie)

Projekt řeší výrobu diagnostických souprav na COVID-19 a komponent pro jejich výrobu. Je založen na upscale výroby a purifikace oligonukleotidových komponentů pro výrobu CE IVD kitů pro RT-qPCR detekci virové RNA koronaviru (SARS-CoV-2 jako původce COVID-19).

 

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO POTENCIÁLU GENERI BIOTECH JAKO PŘEDPOKLAD ZVÝŠENÍ TRŽNÍHO PODÍLU V SEGMENTU MOLEKULÁRNÍCH IN VITRO DIAGNOSTIK

(OP PIK, program Potenciál)

Projekt vytvoří technologický vývojový potenciál pro rozšíření portfolia produkce IVD kitů založených na real-time PCR a pro vybudování technologické základny pro vývoj zcela nového typu IVD produktů. Vývojová a inovační kapacita bude posílena ve 4 dílčích oblastech vývoje nových IVD produktů: upscale syntézy oligonukleotidů, zavedení syntéz pro screeningové účely, rozšíření vývojové testovací kapacity pro IVD soupravy, rozšíření typového portfolia IVD souprav.