IVD

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro výrobu zdravotnických prostředků v rámci normy EN ISO 13485. Vyvíjíme a vyrábíme CE IVD kity pro real-time PCR.

Naše IVD kity spadají do pěti kategorií: klinická genetika, hematologie, farmakogenetika, onkologie a mikrobiologie.

V Česku a na Slovensku dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO FII (G20210A) gb HEMO FII (G20210A)

gb HEMO FII (G20210A) gb HEMO FII (G20210A)

Kit slouží k detekci mutace G20210A ve srážecím faktoru II v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

Kit slouží k detekci mutací TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

Kit slouží k detekci mutací A149P, A174D, N334K a delece del4E4 v genu ALDOB v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO MTHFR (C677T) gb HEMO MTHFR (C677T)

gb HEMO MTHFR (C677T) gb HEMO MTHFR (C677T)

Kit slouží k detekci mutace C677T v genu MTHFR v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb MICRO Aspergillus gb MICRO Aspergillus

gb MICRO Aspergillus gb MICRO Aspergillus

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci fungální DNA nejčastěji se vyskytujících druhů rodu Aspergillus – A. fumigatus, A. flavus, A. niger a A. terreus.

Více
gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

Kit slouží k detekci mutací C282Y, H63D a S65C v genu HFE v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO MTHFR (A1298C) gb HEMO MTHFR (A1298C)

gb HEMO MTHFR (A1298C) gb HEMO MTHFR (A1298C)

Kit slouží k detekci mutace A1298C v genu MTHFR v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
Předchozí 1 2 3 4