Dodací podmínky – Ověření plazmidu

Výstupem testu je výsledkový protokol. Pokud zákazník dodá tzv. kritéria přijatelnosti, lze vystavit protokol, kde je konstatováno, že tyto parametry plazmid splňuje/nesplňuje.

termín odeslání
dle požadavků na metodu pro ověření plazmidu

přeprava
protokol v papírové podobě – Česká pošta nebo elektronicky e-mailem