Kontrola kvality oligo

Pro kontrolu kvality oligonukleotidů standardně používáme MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii.

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time Of Flight) je analytická metoda založená na ionizaci molekul analytu (oligonukleotidu) laserem za asistence matrice, následném měření doby průletu ionizovaných molekul letovou trubicí a stanovení odpovídající molekulové hmotnosti. Na základě vyhodnocení hmotnostních spekter lze velice přesně určit kvalitu syntetizované sekvence (tj. zda změřená mol. hmotnost odpovídá mol. hmotnosti kalkulované) i povahu případných nečistot.

MALDI-TOF analýzu standardně provádíme u reprezentativního vzorku oligonukleotidů každého runu syntézy a u všech oligo, u kterých hrozí riziko snížené kvality (např. u modifikovaných oligo). O těchto analýzách zákazník není informován.