Kontrola kvality oligo

Pro kontrolu kvality oligonukleotidů standardně používáme MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii a HPLC analýzu.

1) MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time Of Flight) je analytická metoda založená na ionizaci molekul analytu (oligonukleotidu) laserem za asistence matrice, následném měření doby průletu ionizovaných molekul letovou trubicí a stanovení odpovídající molekulové hmotnosti. Na základě vyhodnocení hmotnostních spekter lze velice přesně určit kvalitu syntetizované sekvence (tj. zda změřená mol. hmotnost odpovídá mol. hmotnosti kalkulované) i povahu případných nečistot.

MALDI-TOF analýzu standardně provádíme u reprezentativního vzorku oligonukleotidů každého runu syntézy a u všech oligo, u kterých hrozí riziko snížené kvality (např. u modifikovaných oligo). O těchto analýzách zákazník není informován.

2) HPLC analýza

HPLC analýzou je kvalita oligonukleotidu prověřována na základě velikosti záporného náboje molekuly. Výsledný chromatogram poskytuje přehled o přítomnosti nedosyntetizovaných řetězců a dalších nežádoucích produktů syntézy. V případě značených nebo jinak modifikovaných oligo chromatogram odhalí přítomnost neznačených řetězců.

HPLC kontrolu kvality je možné objednat za příplatek 275 Kč (bez DPH). Spolu s oligonukleotidy je dodán i záznam chromatogramu s popisem píků. Za každý kontrolovaný oligonukleotid se účtuje jeden příplatek. Příplatek je stejný pro všechny lhůty, značení nebo jiné modifikace. HPLC kontrola kvality je automaticky provedena (bez příplatku), pokud je zadána HPLC purifikace oligo.