Výstupy syntézy na zakázku

Oliga standardně dodáváme vysušená v jednotlivých 2 ml zkumavkách.

 

Další formáty:

Oligo v alikvotech

Oligo v alikvotech

Výtěžek oliga je rozdělen do definovaného počtu zkumavek nebo dle definovaného množství v jedné zkumavce.

Výstup: Identické oligo rozdělené do několika zkumavek

Výhody: snadná manipulace, snížená rizika kontaminace

Oligo rozpuštěné na koncentraci 100 μM

Oligo rozpuštěné na koncentraci 100 μM

Celkový výtěžek oligo se rozpustí v deionizované vodě na koncentraci 100 μM.

Výstup: Každé oligo v jedné zkumavce rozpuštěné na koncentraci 100 μM

Výhody: snadná manipulace s velkým počtem oligo

Oligo na 96 jamkové destičce

Oligo na 96 jamkové destičce

umístění olig do 96jamkové destičky dle polohy definované zákazníkem

Výstup: oligonukleotidy na destičce vysušené v 2 ml jamkách,

Lze zvolit vlastní formát destičky, dodání v 100 μM roztoku či počet

destiček, do kterých mají byt oliga rozpipetována.

Oliga na destičce mohou být:  

  • neupravená/ vysušená (A) – celý výtěžek je v jedné jamce, jamky obsahují různá množství oligo
  • upravená na jednu ekvimolární hodnotu / vysušená (B) – všechny jamky obsahují stejné molární množství oligo – tedy aby se dosáhla stejná koncentrace oligonukleotidů, přidá se do všech jamek stejný objem deionizované vody
  • upravená na jednu ekvimolární hodnotu / rozpuštěná na 100 μM roztok (C) – každá jamka obsahuje stejný objem 100 μM oligo roztoku

Výhody: oliga v destičkách jsou určena především pro instrumentální aplikace se spotřebou vysokého počtu oligo, jako je kotvení na microarraye či jakékoliv jiné automatizované metody, kdy je manipulace s jednotlivými oligy v mikrozkumavkách neefektivní.

Oligo na 96 jamkové mikrodestičce

Oligo na 96 jamkové mikrodestičce

umístění olig do 96jamkové mikrodestičky podle požadavků zákazníka, mikrodestičky lze přímo použít pro PCR metody

Výstup: oligonukleotidy vysušené na mikrodestičce

Oliga na mikrodestičce jsou obvykle:

  • upravená na jednu ekvimolární hodnotu / vysušená (D) – každá jamka obsahuje stejné množství oligo – všechny oligonukleotidy na destičce mohou být tedy rozpuštěny ve stejném objemu vody / pufru.

Výhody: oliga v destičkách jsou určena především pro instrumentální aplikace se spotřebou vysokého počtu oligo, jako je kotvení na microarraye či jakékoliv jiné automatizované metody, kdy je manipulace s jednotlivými oligy v mikrozkumavkách neefektivní.

Je-li celkový výtěžek oligonukleotidů alikvotně rozdělen do většího počtu mikrodestiček, spotřebuje se obvykle jedna pro jeden experiment, zatímco další jsou připraveny pro příští použití.