Purifikace oligo

V GENERI BIOTECH provádíme 3 způsoby purifikace oligo:

  • standardní purifikaci – výsledný produkt je zbavován pouze chemických nečistot (přebytku solí a chránících skupin). Tento typ purifikace je vhodný pro oligonukleotidy do délky 40 – 50 bazí.
  • OPC purifikaci (Oligonucleotide Purification Cartridge) – výsledný produkt je zbavován kromě chemických nečistot (přebytek solí, chránící skupiny) i kratších nedosyntetizovaných řetězců. Tento typ purifikace je dostačující pro většinu standardních aplikací.
  • HPLC purifikaci – oligonukleotid je s vysokou účinností separován od veškerých nečistot a sekvencí nesprávné délky. HPLC purifikace poskytuje vysoce čistý oligonukleotid vhodný i pro nejnáročnější aplikace. Naše modifikace HPLC purifikace: HPLC2 je kombinací iontově výměnné a reverzní HPLC s gradientovou elucí, která potencuje účinnost purifikace a minimalizuje tak ztráty vznikající při opakované HPLC purifikaci. HPLC2 zvyšuje výslednou kvalitu sond a modifikovaných oligonukleotidů, takže při použití stejného množství sondy v reakci dochází k nárůstu fluorescence o 10-40% v porovnání se sondou purifikovanou původní HPLC metodou.

Standardní purifikace je bez příplatku, u OPC a HPLC se účtuje jeden příplatek za každý purifikovaný oligonukleotid. Příplatek je stejný pro všechny lhůty, značení nebo jiné modifikace oligo. Konkrétní ceny purifikace zjistíte pomocí oligokalkulátoru po přihlášení v zákaznickém portálu.

Porovnání sond purifikovaných HPLC2 a „starou“HPLC

Zobrazeny jsou qPCR křivky sond určených pro genotypizaci, proto qPCR křivky nemají učebnicový S tvar.
Všechny experimenty byly provedeny na real-time PCR cykléru CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad) za použití příslušné GB sondy a GB master mix.

Obr.1: Sonda FAM-BHQ1
Zelená křivka – odpovídá záznamu sondy po HPLC2
Modrá křivka – sonda purifikovaná původní HPLC metodou
RFU – relative fluorescence unit

 

 

 

Obr. 2: Sonda HEX-BHQ1
Zelená křivka – odpovídá záznamu sondy po HPLC2
Modrá křivka – sonda purifikovaná původní HPLC metodou
RFU – relative fluorescence unit

 

 

 

Garantované a obvyklé výtěžky jednotlivých typů purifikací (oligo o délce 15-50 bazí)

SCALE 20 nmol garantovaný výtěžek (nmol) obvyklý výtěžek (nmol)
standardní purifikace 10 13-20
OPC purifikace 8 13-17
HPLC purifikace N/A N/A

 

SCALE 40 nmol garantovaný výtěžek (nmol) obvyklý výtěžek (nmol)
standardní purifikace 20 35-40
OPC purifikace 10 30-35
HPLC purifikace 5 10-35

 

SCALE 200 nmol garantovaný výtěžek (nmol) obvyklý výtěžek (nmol)
standardní purifikace 60 130-180
OPC purifikace 40 45-130
HPLC purifikace 20 25-100

 

SCALE 1 µmol garantovaný výtěžek (nmol) obvyklý výtěžek (nmol)
standardní purifikace 300 350-500
OPC purifikace 100 200-300
HPLC purifikace 50 100-250