Obchodní podmínky pro oligonukleotidy na zakázku

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) obchodní společnosti GENERI BIOTECH s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 1763, identifikační číslo: 63221667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188 (dále jen „prodávající„) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující„).

Platnost dokumentů

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.

Definice produktů

Obchodní podmínky se týkají syntézy oligonukleotidů (modifikovaných i nemodifikovaných) na zakázku a sond pro real-time PCR.

Objednávka

Objednávky oligonukleotidů a sond pro real-time PCR je možné provést výhradně prostřednictvím zákaznického portálu jako přihlášený uživatel. Objednávku oligonukleotidů s modifikací, která není součástí výběru v portálové objednávce, je potřeba konzultovat předem.

Po našem přijetí objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací, že se na jeho objednávce (uvedeno číslo objednávky a datum) začalo pracovat a od této chvíle ji už nelze měnit. Průběh zakázky pak lze sledovat po přihlášení do Portálu pod ikonkou Historie.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

a)    dodací adresu a jméno osoby, které bude zboží doručeno
b)    kontakt na osobu, které má být zboží doručeno
c)     přesnou fakturační adresu včetně IČO a DIČ
d)    objednané oligonukleotidy/sondy a jejich množství a typ purifikace

U objednávky nových zákazníků můžeme požadovat platbu předem.

Za případné chyby a omyly v objednávce ze strany zákazníka neručíme.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, uvědomíme o tom bezprostředně zákazníka telefonicky nebo e-mailem s uvedením jiných možných variant řešení.

Ceny produktů

Ceny oligonukleotidů a sond je možné zjistit po přihlášení do zákaznického portálu pomocí oligokalkulátoru nebo poslat poptávku přes portál jako přihlášený nebo nepřihlášený zákazník. Platnost cenové nabídky je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cenu modifikace neuvedené lze zjistit na stránce dané modifikace pomocí poptávky.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky při dodávkách našich produktů a služeb jsou stanoveny jako platba převodem se splatností do 14 dnů.

Fakturace, platby

Objednávky s fakturační adresou v ČR jsou fakturovány v CZK s platbou do Komerční banky, číslo účtu 584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

Objednávky s fakturační adresou v SR jsou fakturovány v EUR s platbou do UniCredit Bank Slovakia (Slovensko), číslo účtu 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN:SK3711110000001043058004)

Objednávky s fakturační adresou mimo ČR a SR jsou fakturovány v EUR s platbou do Komerční banky, číslo účtu 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ3201000000787760910287)

DPH

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v ČR, faktura je vždy vystavena se základní sazbou daně. Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace je plátcem DPH, faktura bude vystavena bez DPH. K tomu účelu je nezbytné, aby objednatel uvedl registrační číslo (VAT No.), jehož správnost před vystavením faktury vždy ověřujeme.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace není plátcem DPH, faktura je vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů mimo EU, faktura bude vždy vystavena bez DPH za podmínky, že produkty jsou vycleny (kromě fakturovaných služeb).

Storno objednávky

Možnost změny objednávky na syntézu oligonukleotidů a sond pro real-time PCR či její stornování lze provést bez vzniklých nákladů před započetím její výroby, což je v době, kdy je v portálu v přehledu objednávek (pouze pro přihlášené) v poli u objednávky stav „přijatá“ nebo „rozpracovaná“. Pokud je stav vyšší – tedy, „ve výrobě“, „částečně vyrobena“ nebo „vyrobena“, objednávku stornovat již nelze.

Termín dodání produktů

Termín dodání a způsob doručení produktů je uveden u produktu jako Dodací podmínky.

Pokud je zadána objednávka oligo s modifikacemi, pro celou objednávku platí termín uvedený u modifikace s nejdelším termínem dodání. Uvedené údaje jsou pouze orientační, závisí vždy na konkrétním obsahu a velikosti objednávky.

Způsob přepravy a cena doručení produktů

Způsob doručení volí zákazník při zadávání objednávky – sám z možností uvedených níže. Pokud není způsob dopravy zvolen zákazníkem, zásilka je odeslána Českou poštou.

Česká pošta

  • Zásilky do 10 000 Kč (bez DPH), které lze přepravovat při okolní teplotě, jsou odesílány jako běžná doporučená zásilka, pokud zákazník nezvolí jiný druh přepravy.
  • Zásilky nad 10 000 Kč (bez DPH) jsou standardně odesílány jako cenné psaní.

PPL: lze doručovat zásilky do 50 000 Kč (bez DPH). Nad 50 000 Kč doprava s pojištěním zásilky. PPL má dostupné sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number). Provozovatel zaručuje v ČR dodání následující pracovní den do 18:00 hod.

Způsob dopravy do zahraničí se volí podle možností dané země.

Ceny doručení jsou uvedeny zde.

Kontrola kvality produktu

Algoritmus kontroly kvality oligonukleotidů a sond je popsán na zde.

Teplotní podmínky během dodání, informace o uložení produktů

Tvoří-li dodávku produkty, které mohou být přepravovány i uchovávány za běžné okolní teploty, jsou běžně odesílány doporučenou poštou bez zvláštního označení.

Tvoří-li dodávku produkty, které mohou být přepravovány za běžné okolní teploty, ale uchovávány za snížené teploty, jsou běžně odesílány doporučenou poštou s výrazným upozorněním na obalu, že po přijetí mají být uloženy v  -20 °C.

Databáze sekvencí MOJE OLIGO (MO)

Uživatel databáze MO je objednavatel oligo produktů (osoba z dodací adresy), která vlastní přístupové údaje do databáze.

Majitel databáze MO je instituce, které byly oligo produkty účtovány (instituce z fakturační adresy).

GB umožňuje uživateli databáze MO využívat svou databázi libovolným způsobem (návod naleznete po přihlášení do zákaznického portálu pod ikonkou Moje Oligo), pokud nenarušuje práva majitele databáze.

V případě sporu o užití databáze mezi uživatelem a majitelem si GB vyhrazuje právo naložit s databází uživatele podle pokynů majitele databáze nebo jeho právního nástupce (v případě jeho zániku).

Reklamace

Všechny naše produkty je možné reklamovat do konce jejich exspirační doby. Pro reklamaci je nutné uvést základní popis očekávaného a reálného chování produktu. Případné reklamace posílejte písemně na info@generi-biotech.com.

Závěrečná ustanovení

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jako držitel certifikátu prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkajících se kvality produktu.

Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.generi-biotech.com.

Bezpečnostní list je dostupný pro zákazníky skrze dotázání na info@generi-biotech.com.