OLIGO & PROBES

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a 13485, která vyrábí oligonukleotidy podle požadavků zákazníků. Syntézy provádíme od roku 1995, každý rok vyrobíme několik desítek tisíc sekvencí v mnoha kategoriích: nemodifikovaná oliga, různě modifikovaná, různě purifikovaná, určená pro různé techniky (biologické metody založené hlavně na PCR, NGS, biofyzikální studie atd.). Vyrábíme také real-time PCR sondy. Know-how, ke kterému jsme přišli za více než 25 let syntéz oligo, jsme vtělili do vývoje našich dalších produktů, hlavně IVD kitů a Life Sciences produktů.

V Česku, na Slovensku a v okolních zemích dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, jinde v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

D-spacer

D-spacer D-spacer

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používá se jako stabilní abazické místo v řetězci oligonukleotidu.

Více
2’F-RNA

2’F-RNA 2’F-RNA

Na rozdíl od RNA je 2'-F-RNA chemicky stabilnější (vůči nukleázám je stabilní v řádu dní). Duplexy s RNA neaktivují RNázu H a jsou stabilnější (vyšší Tm) než duplexy DNA/RNA. Používá se především pro antisense aplikace. Může být navázána k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
8-Amino-dA

8-Amino-dA 8-Amino-dA

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používají se pro tvorbu triplexů, kterou umožňuje přítomnost další aminoskupiny.

Více
8-Amino-dG

8-Amino-dG 8-Amino-dG

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používají se pro tvorbu triplexů, kterou umožňuje přítomnost další aminoskupiny.

Více
Biotin dT

Biotin dT Biotin dT

Biotin dT je připojen přes 6-uhlíkový spacer do polohy 5 thyminového kruhu. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
Fosfát

Fosfát Fosfát

Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci i 3' konci. Na 5' konci se používá pro ligaci. Na 3' konci slouží jako blokátor 3' polymerázové extenze.

Více
Fosforothioáty

Fosforothioáty Fosforothioáty

Fosforothioáty obsahují záměnu jednoho kyslíku ve fosfátové vazbě za síru. Záměnou kyslíku za síru se zvyšuje odolnost oligonukleotidu proti nukleázám.

Více
C8-Alkyne-dT

C8-Alkyne-dT C8-Alkyne-dT

Používá se ke konjugacím tzv. „Click chemií." Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
C8-Alkyne-dC

C8-Alkyne-dC C8-Alkyne-dC

Používá se ke konjugacím tzv. „Click chemií." Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
Hexynyl

Hexynyl Hexynyl

Používá se ke konjugacím tzv. „Click chemií." Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
5-Me-dC

5-Me-dC 5-Me-dC

Zvyšuje stabilitu duplexu a je vhodný pro antisense aplikace. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
8-Oxo-dG

8-Oxo-dG 8-Oxo-dG

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používá se pro studium struktury a aktivity oligonukleotidů obsahující 8-oxo mutaci, která vzniká v přírodě působením oxidačních vlivů nebo ionizujícího záření na DNA.

Více