real-time PCR sondy

real-time PCR sondy

Provádíme syntézy nejčastěji používaných sond – duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy), FRET sond používaných v páru a GEMINI sond, které využívají quencher umístěný uvnitř řetězce.

Všechny sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy

Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy

Systém jednoduše značených sond (tzv. FRET sond) se skládá z páru sond, z nichž jedna je značena na 3 ́ konci donorovým fluoroforem (3´FAM) a druhá je značena na 5 ́ konci akceptorovým fluoroforem (5´CFR 610 nebo 635). Sondy jsou navrženy tak, aby hybridizovaly přilehle vedle sebe na produkt PCR. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Více
GEMINI™ sondy

GEMINI™ sondy GEMINI™ sondy

Sondy GEMINI™ jsou typem real-time PCR sond vyvinutých v GENERI BIOTECH. Technologie GEMINI je založena na umístění interních quencherů do sekvence sondy. Výsledkem je silnější zhášení a nižší background signál. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Více