modifikované oligonukleotidy

modifikované oligonukleotidy

Nejběžnější modifikace jsou na konci řetězce – na 3´ nebo na 5´ konci, popř. jejich kombinace. Modifikující molekula může být i uprostřed řetězce, baze v řetězci mohou být zaměněny za jejich analog, do řetězce mohou být vloženy spacery různé délky a povahy, funkční skupiny nebo molekuly. Modifikována může být i fosfátová vazba v řetězci na všech nebo jen na některých pozicích.

Méně běžné modifikace nebo jejich kombinace doporučujeme nejprve konzultovat, protože existují mnohá omezení pro syntézu i pro purifikaci výsledného produktu.

8-Oxo-dG

8-Oxo-dG 8-Oxo-dG

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používá se pro studium struktury a aktivity oligonukleotidů obsahující 8-oxo mutaci, která vzniká v přírodě působením oxidačních vlivů nebo ionizujícího záření na DNA.

Více
Amino C3sp

Amino C3sp Amino C3sp

Aminoskupina je vázána na 5' konec řetězce oligonukleotidu 3-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace).

Více
Amino C6sp

Amino C6sp Amino C6sp

Aminoskupina je vázána na 5' konec řetězce oligonukleotidu 6-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace).

Více
Amino C6sp-dA

Amino C6sp-dA Amino C6sp-dA

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Primární skupina je přes spacer vázána k purinovému kruhu adenosinu.

Více
Amino C6sp-dC

Amino C6sp-dC Amino C6sp-dC

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Primární skupina je přes spacer vázána k pyrimidinovému kruhu cytosinu.

Více
Amino C6sp-dT

Amino C6sp-dT Amino C6sp-dT

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Primární skupina je přes spacer vázána k pyrimidinovému kruhu thyminu.

Více
Amino C7sp

Amino C7sp Amino C7sp

Aminoskupina je vázána na 3' konec řetězce oligonukleotidu 7-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace) při zachování 5' konce pro jinou modifikaci a jako blokáda 3' polymerázové extenze.

Více
Amino N2-C6sp-dG

Amino N2-C6sp-dG Amino N2-C6sp-dG

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Primární skupina je přes spacer vázána k purinovému kruhu guanosinu.

Více
BBQ650

BBQ650 BBQ650

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 550 - 750 nm. Může být navázán k oligonukleotidu na 5'-konci i 3'-konci.

Více
BHQ1

BHQ1 BHQ1

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 480 - 580 nm. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
BHQ2

BHQ2 BHQ2

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 540 - 670 nm. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
BHQ3

BHQ3 BHQ3

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 620 - 730 nm. Může být navázán k oligonukleotidu na 3'-konci.

Více