gb PHARM Warfarin

gb GENETIC DPYD*2AKit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

 

ProduktKatalogové čísloCena za kus bez DPH
gb PHARM Warfarin, 25 rxn3250-025na dotaz
gb PHARM Warfarin, 50 rxn3250-050na dotaz

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku, CE IVD certifikován
  • detekční assaye jsou připraveny ve formě ready-to-use, stačí již přidat pouze vzorek DNA
  • pracovní rozsah kitu (vstupní koncentrace DNA) je 1–100 ng/µl
  • součástí kitu jsou pozitivní kontroly (standardy) pro všechny tři genotypy každé z mutací a negativní kontrola
  • stanovení je založeno na principu real-time PCR s dvojicí fluorescenčně značených hydrolyzačních sond (alelická diskriminace)
  • detekce probíhá v kanálech FAM (wild type alela) a HEX (mutovaná alela)
  • kit má stejný teplotní profil jako ostatní diagnostické kity ze skupiny HEMO, GENETIC a PHARM
  • kit je validován na real-time PCR cyklérech Rotor-Gene 3000/6000/Q (Corbett Research, Qiagen), iCycler iQ5 a CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad), ABI 7500/7500 Fast (Applied Biosystems), SmartCycler (Cepheid), Mic (Bio Molecular Systems)
  • na našich stránkách si můžete stáhnout manuály nastavení jednotlivých cyklérů

 

Klinické souvislosti

Warfarin je široce užívané perorální antikoagulans kumarinového typu. Jako inhibitor enzymu VKORC1 snižuje recyklaci vitamínu K, kofaktoru koagulační kaskády, a je biotransformován především prostřednictvím cytochromu CYP2C9.

Nízký terapeutický index léčiva vyžaduje individuální nastavení terapeutické dávky a monitorování INR. Užití léčiva limitují krvácivé komplikace, které jsou udávány až u 10 % pacientů.

Na antikoagulační účinnosti warfarinu se podílí řada faktorů zejména přítomnost polymorfismů, dále věk, hmotnost, dieta a další. Polymorfismus VKORC1 G1639A (rs9923231), s frekvencí výskytu 39 % u evropské populace, je spojován se zvýšenou senzitivitou k warfarinu. Polymorfismy CYP2C9*2 (rs1799853) a CYP2C9*3 (rs1057910), s frekvencí výskytu u Evropanů 12 % a 7 % resp., snižují biotransformaci léčiva.

Genotypizace CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A je doporučena pro zpřesnění iniciální dávky warfarinu, zkrácení času dosažení stabilní hodnoty INR, což umožní redukci výskytu krvácení i tromboembolických chorob.

 

Odborná literatura:

Johnson, J a et al. "Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines for CYP2C9 and VKORC1 Genotypes and Warfarin Dosing - ONLINE SUPPLEMENT." Clinical pharmacology and therapeutics July 2011 (1937): 1–28.

Orion, Warfarin. "Příloha Č. 3 K Rozhodnutí O Prodloužení Registrace Sp. zn.:sukls103609/2008, sukls103610/2008." (2008): 0–3.

Owen, Ryan P et al. "NIH Public Access." Pharmacogenet Genomics 20.10 (2011): 642–644.