OLIGO & PROBES

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a 13485, která vyrábí oligonukleotidy podle požadavků zákazníků. Syntézy provádíme od roku 1995, každý rok vyrobíme několik desítek tisíc sekvencí v mnoha kategoriích: nemodifikovaná oliga, různě modifikovaná, různě purifikovaná, určená pro různé techniky (biologické metody založené hlavně na PCR, NGS, biofyzikální studie atd.). Vyrábíme také real-time PCR sondy. Know-how, ke kterému jsme přišli za více než 25 let syntéz oligo, jsme vtělili do vývoje našich dalších produktů, hlavně IVD kitů a Life Sciences produktů.

V Česku, na Slovensku a v okolních zemích dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, jinde v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

2’3′-ddC

2’3′-ddC 2’3′-ddC

Slouží jako blokátor 3' polymerázové extenze. Může být navázán k oligonukleotidu na 3' konci.

Více
5-Br-dU

5-Br-dU 5-Br-dU

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci. Používá se pro krystalografické studie struktur oligonukleotidů. Je fotolabilní, čehož se využívá v cross-linking studiích zkoumajících struktury protein-DNA komplexů.

Více
5-I-dU

5-I-dU 5-I-dU

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Používá se pro krystalografické studie struktur oligonukleotidů. Je fotolabilní, čehož se využívá v cross-linking studiích zkoumajících struktury protein-DNA komplexů.

Více
2’OMe-RNA

2’OMe-RNA 2’OMe-RNA

Na rozdíl od RNA je 2'-O-methyl-RNA chemicky stabilnější (vůči nukleázám je stabilní v řádu dní). Duplexy s RNA neaktivují RNázu H a jsou stabilnější (vyšší Tm) než duplexy DNA/RNA. Používá se především pro antisense aplikace. Může být navázána k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
7-Deaza-dA

7-Deaza-dA 7-Deaza-dA

Používá se pro zkoumání změny aktivity oligonukleotidu změnou hlavního konstrukčního prvku. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
7-Deaza-8-aza-dG

7-Deaza-8-aza-dG 7-Deaza-8-aza-dG

Používá se pro zkoumání změny aktivity oligonukleotidu změnou hlavního konstrukčního prvku. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
dU

dU dU

Deoxyuridin bývá v DNA oligonukleotidu nahrazován za deoxythimin. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
Cholesterol

Cholesterol Cholesterol

Zvyšuje lipofilitu oligonukleotidu a u antisense oligonukleotidů (fosforothioátů popř. jiných derivátů) zvyšuje prostupnost řetězců oligonukleotidů buněčnými membránami. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci i 3' konci.

Více
ROX

ROX ROX

ROX (6-Carboxy-X-rhodamine) je fluorofor z červené oblasti. Lze ho navázat na 3´konec řetězce, nebo pomocí NHS esteru na 5´. V případě vazby na 5´konec je nejprve na oligonukleotid navázán amino linker, přes který poté probíhá vlastní post-syntetické navázání ROX.

Více
Biotin-TEG

Biotin-TEG Biotin-TEG

Biotin je k oligonukleotidu připojen pomocí triethylenglykolového spaceru (TEG) čímž se vzdálenost mezi oligonukleotidem a biotinem prodlouží o 15 atomů. Biotin-TEG lze navázat na 3´ konec oligonukleotidu.

Více
Cy5.5

Cy5.5 Cy5.5

Jedná se o fluorofor z deep red oblasti, může být navázán k oligonukleotidu na 5′ konci. Purifikace modifikovaného oligonukleotidu nutná.

Více
ATTO barviva

ATTO barviva ATTO barviva

ATTO barviva jsou řada fluorescenčních barviv, které poskytují všechny klíčové vlastnosti požadované pro moderní fluorescenční technologie se spektrální oblastí od 350 nm v UV do 750 nm v blízké infračervené oblasti.

Více
1 3 4 5 Další