2’OMe-RNA

2’OMe-RNA

Modifikace podle skupin: Modifikovaná kostra

Pozice modifikace: 3´, 5´, internal

Na rozdíl od RNA je 2′-O-methyl-RNA chemicky stabilnější (vůči nukleázám je stabilní v řádu dní). Duplexy s RNA neaktivují RNázu H a jsou stabilnější (vyšší Tm) než duplexy DNA/RNA. Používá se především pro antisense aplikace. Může být v oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Řetězce s OMe-RNA mohou být:
čisté (O-Me-RNA je na všech pozicích)
smíšené (O-Me-RNA je na vybraných pozicích uvnitř řetězce, 5´ nebo 3´konci)

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1164 2'OMe-RNA 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1164 2'OMe-RNA 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; přesnou cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí.

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikace uvnitř řetězce nebo na 5´konci + příplatek za modifikaci na 3´konci (je-li zadána)

Doprava při běžné teplotě od 110 Kč (CZ) / 7.5 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články