2’OMe-RNA

2’OMe-RNA

Modifikace podle skupin: Modifikovaná kostra

Pozice modifikace: 3´, 5´, internal

Na rozdíl od RNA je 2′-O-methyl-RNA chemicky stabilnější (vůči nukleázám je stabilní v řádu dní). Duplexy s RNA neaktivují RNázu H a jsou stabilnější (vyšší Tm) než duplexy DNA/RNA. Používá se především pro antisense aplikace. Může být v oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Řetězce s OMe-RNA mohou být:
čisté (O-Me-RNA je na všech pozicích)
smíšené (O-Me-RNA je na vybraných pozicích uvnitř řetězce, 5´ nebo 3´konci)

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1164 2'OMe-RNA 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1164 2'OMe-RNA 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; přesnou cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí.

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikace uvnitř řetězce nebo na 5´konci + příplatek za modifikaci na 3´konci (je-li zadána)

  Všeobecné obchodní podmínky

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

  Více
  Doporučené články