TET

TET

Modifikace podle skupin: Fluorofor

Pozice modifikace:

Tetrachlorofluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM a HEX. Může být navázán k oligonukleotidu na 5′ konci.

Absorpční maximum: 519 nm

Emisní maximum: 539 nm

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1114-040 5´- TET 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1114-200 5´- TET 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články