Amplifikace a izolace plazmidů

Amplifikace a izolace plazmidů

Provádíme namnožení plazmidové DNA v bakteriálních buňkách Escherichia coli. Jako následnou službu nabízíme linearizaci plazmidu pomocí restrikčního štěpení. Tato operace je vhodná zejména při použití plazmidu jako PCR standardu. Hotové plazmidy dodáváme ve formátech midiprep a maxiprep.

Parametry produktu

Výtěžek izolace plazmidu je závislý na mnoha faktorech, především na sekvenci pro počátek DNA replikace (tzv. místu ORI), velikosti plazmidu a vlastnostech vloženého inzertu (například vložená sekvence shRNA/miRNA může výtěžek plazmidu výrazně snižovat). Pro maximální výtěžek je vhodné spolu s plazmidem dodat informaci o zařazení plazmidu do skupiny „high copy” nebo „low/very low copy” dle doporučení v tabulce. Při nevhodném zařazení plazmidu nemůžeme nést zodpovědnost za celkový výtěžek. V případě dodání podrobnějších informací o plazmidu (délka, název původního vektoru a mapa plazmidu) jej zařadíme do vhodné skupiny sami.

Požadavky na vstupní materiál

Plazmid lze zaslat buď ve formě roztoku, nebo jako vysušenou kapku na filtračním papíru.

  • minimální množství plazmidu v roztoku: 100 ng
  • minimální množství plazmidu na filtračním papíru: 1 μg
  • minimální čistota (A260/A280) alespoň 1,8±0,1

Od zákazníka dále potřebujeme specifikovat gen pro rezistenci k antibiotiku a zařazení plazmidu do skupiny „high copy” nebo „low/very low copy”.

Dodání

Izolát plazmidu odesíláme poštou na ledu do 15 pracovních dnů od obdržení vstupního materiálu. Plazmid je zasílán jako roztok ve sterilním TE pufru (na vyžádání ve sterilní deionizované vodě). Zákazník dále obdrží informace o koncentraci a čistotě.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1851-001 Midiprep “high copy”
Do poptávky
Do poptávky
1852-001 Midiprep "low/very low copy"
Do poptávky
Do poptávky
1853-001 Maxiprep "high copy"
Do poptávky
Do poptávky
1854-001 Maxiprep "low/very low copy"
Do poptávky
Do poptávky

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články