Ověření plazmidů

Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Pro ověření správnosti plazmidu se nejčastěji používají tyto metody.

  • restrikční analýza, která je schopna rozeznat větší delece – např. pokud nebyla zaklonována cílová sekvence. Případně záměnu plazmidů (pokud se používají plazmidy z neoriginálních zdrojů).
  • stanovení konformace plazmidu, které je vhodné při ověření kvality nativního plazmidu. V nativním stavu by měl být plazmid zastoupen v nejvyšší míře v supercoiled konformaci. Pro ověření konformace je využívána analýza plazmidu na gelu a je stanoveno jeho procentuální zastoupení v supercoiled formě.

Ověření lze provádět i v režimech SVP případně SLP.

Výstup testu

Výstupem testu je výsledkový protokol. Pokud zákazník dodá tzv. kritéria přijatelnosti, lze vystavit protokol, kde je konstatováno, že tyto parametry plazmid splňuje.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1855-R Ověření plazmidu restrikční analýzou
Do poptávky
Do poptávky
1855-C Ověření plazmidu stanovením konformace
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 105 Kč (CZ) / 7 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články