Ověření plazmidů

Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Pro ověření správnosti plazmidu se nejčastěji používají tyto metody.

  • restrikční analýza, která je schopna rozeznat větší delece – např. pokud nebyla zaklonována cílová sekvence. Případně záměnu plazmidů (pokud se používají plazmidy z neoriginálních zdrojů).
  • stanovení konformace plazmidu, které je vhodné při ověření kvality nativního plazmidu. V nativním stavu by měl být plazmid zastoupen v nejvyšší míře v supercoiled konformaci. Pro ověření konformace je využívána analýza plazmidu na gelu a je stanoveno jeho procentuální zastoupení v supercoiled formě.

Ověření lze provádět i v režimech SVP případně SLP.

Výstup testu

Výstupem testu je výsledkový protokol. Pokud zákazník dodá tzv. kritéria přijatelnosti, lze vystavit protokol, kde je konstatováno, že tyto parametry plazmid splňuje.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1855-R Ověření plazmidu restrikční analýzou
Do poptávky
Do poptávky
1855-C Ověření plazmidu stanovením konformace
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články