Ověření plazmidů

Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Pro ověření správnosti plazmidu se nejčastěji používají tyto metody.

  • restrikční analýza, která je schopna rozeznat větší delece – např. pokud nebyla zaklonována cílová sekvence. Případně záměnu plazmidů (pokud se používají plazmidy z neoriginálních zdrojů).
  • sekvenační reakce, která je schopna ověřit správné pořadí nukleotidů a odhalit i jednobodové mutace.
  • stanovení konformace plazmidu, které je vhodné při ověření kvality nativního plazmidu. V nativním stavu by měl být plazmid zastoupen v nejvyšší míře v supercoiled konformaci. Pro ověření konformace je využívána analýza plazmidu na gelu a je stanoveno jeho procentuální zastoupení v supercoiled formě.

Ověření lze provádět i v režimech SVP případně SLP.

Výstup testu

Výstupem testu je výsledkový protokol. Pokud zákazník dodá tzv. kritéria přijatelnosti, lze vystavit protokol, kde je konstatováno,
že tyto parametry plazmid splňuje.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
1855-R Ověření plazmidu restrikční analýzou
Do poptávky
Do poptávky
1855-S Ověření plazmidu sekvenací
Do poptávky
Do poptávky
1855-C Ověření plazmidu stanovením konformace
Do poptávky
Do poptávky
Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tkání

Kit pro izolaci DNA z tkání Kit pro izolaci DNA z tkání

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA z různých typů lidských či zvířecích tkání, buněčných kultur, stěrů bukální sliznice či parafínových tkáňových bločků. Lze ho navíc využít také pro izolaci DNA z mikroorganismů (bakterie, kvasinky, plísně). S tímto kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a snadný pracovní postup.

Více
Doporučené články