Autentizace lidských buněčných linií na LabCard

Autentizace lidských buněčných linií na LabCard

Autentizace buněčných linií na LabCard je prováděna stejně jako u produktu Autentizace buněčných linií. Liší se ve značně zjednodušené logistice: vzorek k testování je uživatelem nanesen na LabCard, ponechán zaschnout a odeslán k testu běžným způsobem při pokojové teplotě v přiložené obálce.
Odběrové papírky LabCard poskytujeme pro 1, 5 nebo 20 testů. Zakokoupením produktu jsou testy předplaceny.
Uživatel vyplní všechny údaje o testované buněčné linii on-line, výsledek obdrží také on-line. Jediný proces, který není online, je odeslání LabCard.

Účel použití

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník nanese na LabCard izolovanou genomovou DNA nebo buněčnou suspenzi. Koncentrace gDNA izolátu nanášeného na LabCard = 200 ng/ µl, objem 60 µl nebo buněčná suspenze obsahující 1×107 buněk/ml, objem 60 µl.

Výstup testu

Výstupem je výsledkový protokol v angličtině.

Doprava materiálu k testování

LabCards se vzorky by měly být odeslány po úplném zaschnutí vzorků. Pro přepravu nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky. LabCard je vhodné odeslat jako doporučený dopis.

Vzorek k testování: buněčná suspenze

Kat. číslo Produkt   Cena
1862-001 Human Cell Line Authentication, sample: cell suspension, 1 LabCard
Do poptávky
Do poptávky
1862-005 Human Cell Line Authentication, sample: cell suspension, 5 LabCards
Do poptávky
Do poptávky
1862-020 Human Cell Line Authentication, sample: cell suspension, 20 LabCards
Do poptávky
Do poptávky

Vzorek k testování: DNA izolovaná z buněčné linie

Kat. číslo Produkt   Cena
1863-001 Human Cell Line Authentication, sample: extracted DNA, 1 LabCard
Do poptávky
Do poptávky

Získejte tento produkt jako vzorek ZDARMA
Objednejte si až 2 různé produkty jako vzorek zdarma, pouze za cenu dopravy.

Objednat zdarma
1863-005 Human Cell Line Authentication, sample: extracted DNA, 5 LabCards
Do poptávky
Do poptávky
1863-020 Human Cell Line Authentication, sample: extracted DNA, 20 LabCards
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Doporučené produkty
Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Více
Doporučené články
Mastermixy - články

Real-Time PCR Troubleshooting

Real-Time PCR Troubleshooting

PCR users have sometimes trouble with their real-time PCR experiments. Their real-time PCR curves give no signal or they have complication with signal in negative control. We will try to help users with the main reasons of your PCR troubles and how to solve them.

Více