Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Test je využíván pro detekci mykoplazmat v kultivačních médiích tkáňových kultur. Přítomnost mykoplazmat v buněčné linii může vést k významnému narušení a zkreslení výsledků in vitro experimentů v důsledku:

  • změn v buněčné morfologii
  • metabolických poruch
  • poruch membránového přenosu
  • zpomalení růstu buněk
  • poškození DNA či chromozómových aberací

Princip metody

Metoda zahrnuje izolaci DNA ze vzorku kondiciovaného média eukaryotních buněk. Následně je pomocí PCR v reálném čase provedena amplifikace a detekce vysoce konzervované oblasti kódující 16S ribozomální RNA specifické pro mykoplazmata. Tato metoda slouží ke kvalitativnímu stanovení mykoplazmat ve vzorku.

Parametry testu

Používaná metoda splňuje požadavky Evropského lékopisu uvedené v kapitole 2.6.7 a vyhovuje všem požadovaným parametrům.

Detekční limit testu: 10 cfu/ml

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne minimálně 0,5 ml kultivačního média/buněčné suspenze, připraveného dle níže uvedeného postupu (Příprava buněk k testování)

Příprava buněk k testování

Pro zajištění spolehlivého výsledku je při přípravě vzorku média nutné dodržet následující doporučení:

  • Konfluence buněk v době odběru média musí být minimálně 80 %.
  • Sběr vzorku média k testování je nutné provádět nejdříve 2 dny po poslední výměně média.
  • Minimálně 0,5 ml  odebraného kultivačního média inkubovat při 95°C/10 minut. Poté centrifugovat (11 000 × g, 15 sekund) a uložit do -20°C.
  • V případě testování suspenzních buněk je požadovaná maximální koncentrace 1×10^6 buněk/ml.

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Výstup testu

Výstupem je protokol s prokázanou či neprokázanou  detekcí mykoplazmat ve vzorku.

Kat. číslo Produkt   Cena
2606-GMP Detekce mykoplazmat - kvalitativní PCR
Do poptávky
Do poptávky

Cena za analyzovaný vzorek je stanovena dle celkového počtu testovaných vzorků.

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články