gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

gb SARS-CoV-2 Multiplex

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a externí pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit
– multiplexní assay detekující virové geny E (FAM kanál) a RdRP (HEX kanál), a dále Externí pozitivní kontrolu (Cy5 kanál)
– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2, EPC Template RNA a Deionizovanou vodu

– Positive Control CoV-2 slouží jako pozitivní kontrola k ověření validity analýzy
– EPC Template RNA představuje externí pozitivní kontrolu pro ověření izolačního procesu
– technologie sond GEMINI™ zajišťující vysokou citlivost detekce a nižší pozadí
LOD multiplexní assaye je 2,13 kopií virové RNA v reakci (hladina spolehlivosti 95 %)
– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.
– shodný teplotní profil pro všechny kity
schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Kontrola procesu izolace RNA a PCR je v kitu zajištěna přidáním externí RNA do vzorku před izolací a následnou detekcí v Cy5 kanálu.
Navíc k tomuto obecně používanému postupu mohou laboratoře požadující i kontrolu procesu odběru vzorku využít náš gb Human B2M mRNA kit.
Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pokud tento transkript není detekován, odběr nebyl proveden správně.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3231-050 gb SARS-CoV-2 Multiplex 50
Do poptávky
Do poptávky
3231-200 gb SARS-CoV-2 Multiplex 200
Do poptávky
Do poptávky
3231-500 gb SARS-CoV-2 Multiplex 500
Do poptávky
Do poptávky

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie pro 50/200/500 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 230 Kč (CZ) / 15 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Novinka
gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B CE IVD kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují multiplexní detekci genů virů SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
Novinka
gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

Combi CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují detekci virových genů E a RdRP v kanálu FAM a externí pozitivní kontroly v kanálu HEX. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více