OLIGO & PROBES

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a 13485, která vyrábí oligonukleotidy podle požadavků zákazníků. Syntézy provádíme od roku 1995, každý rok vyrobíme několik desítek tisíc sekvencí v mnoha kategoriích: nemodifikovaná oliga, různě modifikovaná, různě purifikovaná, určená pro různé techniky (biologické metody založené hlavně na PCR, NGS, biofyzikální studie atd.). Vyrábíme také real-time PCR sondy. Know-how, ke kterému jsme přišli za více než 25 let syntéz oligo, jsme vtělili do vývoje našich dalších produktů, hlavně IVD kitů a Life Sciences produktů.

V Česku, na Slovensku a v okolních zemích dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, jinde v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

Spacer C3

Spacer C3 Spacer C3

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci. Vícenásobnou vazbou vytváří dlouhé hydrofobní rameno. Na 3' konci slouží jako blokátor 3' polymerázové extenze. Lze vázat několikrát za sebou.

Více
Spacer 9

Spacer 9 Spacer 9

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Lze vázat několikrát za sebou.

Více
Amino C6sp

Amino C6sp Amino C6sp

Aminoskupina je vázána na 5' konec řetězce oligonukleotidu 6-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace).

Více
CFR 610

CFR 610 CFR 610

CFR 610 je fluorofor z oranžovo-červené oblasti. Používá se i jako vhodná alternativa za fluorofor Texas Red. CFR 610 může být navázán k oligonukleotidu pouze na 5´konci.

Více
6-FAM

6-FAM 6-FAM

Jedná se o čistý izomer 6-karboxyfluoresceinu. Patří k nejpoužívanější fluorescenční modifikaci oligonukleotidů a je kompatibilní s většinou fluorescenčních zařízení. 6-FAM může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci i 3' konci.

Více
Fluorescein

Fluorescein Fluorescein

Jedná se o směs izomerů 5- a 6- karboxyfluoresceinu. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
Fluorescein-dT

Fluorescein-dT Fluorescein-dT

Fluorescein je připojen přes 6-uhlíkový spacer do polohy 5 thyminového kruhu. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
HEX

HEX HEX

Hexachlorofluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM a TET. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
TET

TET TET

Tetrachlorofluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM a HEX. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
Cy3

Cy3 Cy3

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
Cy5

Cy5 Cy5

Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci. Purifikace modifikovaného oligonukleotidu nutná.

Více