oligo DUPLEX

oligo DUPLEX

Na zakázku připravíme dvouřetězcovou DNA (oligo DUPLEX) z komplementárních jednořetězcových oligonukleotidů (ssDNA). Duplex zhotovíme z Vašich objednaných oligonukleotidů, případně navrhneme komplementární ssDNA k Vámi dodanému oligu.

Pro některé typy reakcí je potřeba vytvořit dvouřetězcovou DNA (oligo DUPLEX) z komplementárních jednořetězcových oligonukleotidů (ssDNA). Při prostém smíchání komplementárních ssDNA za laboratorní teploty je vysoké riziko vzniku nežádoucích sekundárních struktur např.: vlásenek. Z tohoto důvodu je výhodnější provést hybridizaci ssDNA, díky tomuto procesu lze snížit výskyt nežádoucích sekundárních struktur ve finálním produktu.

Duplex dodáváme v nevysušené formě.

Pokud to Vaše aplikace vyžaduje, je možné duplex purifikovat HPLC.

Maximální délka oligonukleotidu pro tvorbu duplexu a jeho následnou purifikaci je 70 bazí.

Kat. číslo Produkt Scale Cena
1409 Hybridizace
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Novinky