gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP, MgCl2, fluorescenční barvivo (detekce v kanále FAM/Sybr) a další komponenty nutné pro provedení PCR s následnou HRM analýzou. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery a templát.

Doporučené použití

gb HRM PCR Master Mix je určen pro amplifikaci DNA s následnou High Resolution Melting (HRM) analýzou. HRM analýza je účinná metoda využívaná pro genotypování, presekvenační analýzu mutací, analýzu metylací DNA aj. Je založena na disociačním chování nukleových kyselin vlivem teplotního gradientu.

Použitím barviva, které emituje fluorescenci (max. excitace při 485 nm, max. emise při 498 nm) pouze ve vazbě na dvouvláknovou DNA, lze charakterizovat i malé rozdíly v sekvenci DNA. HRM analýzu lze provést pomocí real-time PCR cykléru zařazením analýzy teplot tání s vysokým rozlišením přímo za PCR amplifikaci. Tento produkt je určen pouze pro výzkumné účely.

Parametry produktu

  • PCR Master Mix je 2× koncentrovaný.
  • Jedno balení obsahuje 1 ml PCR Master Mixu (dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl).
  • PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, dNTP, MgCl2 pufr, fluorescenční barvivo (detekce v kanále FAM/Sybr) a další komponenty nutné pro provedení PCR s následnou HRM analýzou.
  • PCR Master Mix neobsahuje pasivní referenční barvivo.
  • V případě, že je u daného typu cykleru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (viz Pasivní referenční barvivo, kat. č. 3010).

 

gb PCR Master Mix dle aplikace gb HRM
end-point PCR, běžná amplifikace
real-time PCR bez sond

real-time PCR s běžnými hydrolyzačními sondami

real-time PCR s LNA sondami
real-time PCR s hybridizačními sondami

real-time PCR s High Resolution Melting
real-time PCR se vzorky o nízkých koncentracích

PCR/real-time PCR
se vzorky s výskytem inhibitorů

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3017 gb HRM PCR Master Mix 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje 1ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit obsahuje pufr, dNTP, primery (hexamery, oligo(dT)VN), inhibitor RNáz a enzym reverzní transkriptázu (M-MLV). Reverzní transkriptáza přepisuje RNA do cDNA, která je následně analyzována pomocí PCR. M-MLV reverzní transkriptáza je připravena z myšího leukemického viru Moloney.

Více