IVD kity pro genetiku

IVD kity pro genetiku

IVD kity pro genetiku se používají k vyšetření nejčastějších monogenních onemocnění s klinickou závažností.

gb GENETIC HLA-B*27 gb GENETIC HLA-B*27

gb GENETIC HLA-B*27 gb GENETIC HLA-B*27

Kit umožňuje detekci alely HLA-B*27 v genomové DNA. Přítomnost alely kódující antigen HLA-B*27 je silně asociována s ankylózující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí) a dalšími zánětlivými onemocněními. Alela HLA-B*27 je detekována v kanálu FAM a lidská genomová DNA v kanálu HEX jako interní pozitivní kontrola.

Více
gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy E2, E3 a E4. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

Kit slouží k detekci mutací A149P, A174D, N334K a delece del4E4 v genu ALDOB v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

Kit slouží k detekci mutací C282Y, H63D a S65C v genu HFE v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Více
gb GENETIC SRY gb GENETIC SRY

gb GENETIC SRY gb GENETIC SRY

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské mužské DNA přítomné ve vzorku. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy.

Více
gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

Kit slouží k detekci mutace R3500Q v genu APOB (apolipoprotein B) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC Human DNA gb GENETIC Human DNA

gb GENETIC Human DNA gb GENETIC Human DNA

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské genomové DNA. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy.

Více