gb PHARM BCHE gb PHARM BCHE

gb PHARM BCHE

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží ke stanovení genotypu pěti polymorfismů: A (D70G, rs1799807), K (A539T, rs1803274), F1 (T243M, rs28933389), F2 (G390V, rs28933390), S1 (FS117, rs398124632) v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Butyrylcholinesterasa (BCHE) je enzym podílející se na metabolismu myorelaxans suxamethonia (succinylcholin) a mivacuria. Snížená aktivita tohoto enzymu má za následek vyšší plazmatickou koncentraci léčiva a delší paralýzu svalstva spojenou s nutností plicní ventilace. Mezi nejčastější genetické predispozice vedoucí k pseudocholinesterázové deficienci patří varianty BCHE A, K, F a S1.

U pacientů, u kterých jsou diagnostikovány genetické změny v genu pro BCHE je doporučeno použít místo myorelaxancií suxamthonium a mivacurium, alternativní látky, které mají dostupná antidota, eliminují riziko pro pacienta a finanční náklady na následnou umělou plicní ventilaci.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb PHARM, gb HEMO, gb GENETIC
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3256-025 gb PHARM BCHE 25
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX Opus 96 (Bio-Rad)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články