gb PHARM DPYD gb PHARM DPYD

gb PHARM DPYD

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží ke stanovení genotypu čtyř polymorfismů podle pokynů CPIC a DPWG: *2A (c1905+1G>A), *13 (c1679T>G), HapB3 (c1236G>A) a c2846A>T v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Fluoropyrimidinová chemoterapeutika, jejichž hlavním představitelem je 5-fluorouracil, jsou základními léčivy při chemoterapii nádorových onemocnění gastrointestinálního traktu, dále jsou využívány jako součást kombinované léčby karcinomů prsu, ovaria, cervixu, močového měchýře, prostaty a bronchogenního karcinomu.

Limitujícím faktorem jejich užití jsou četné nežádoucí účinky léčby, zejména život ohrožující myelosuprese. Dihydropyrimidin dehydrogenáza (DPD) je hlavní enzym katabolismu pyrimidinů. Inaktivuje fluoropyrimidinová chemoterapeutika na netoxické metabolity, jeho aktivita ovlivňuje míru výskytu nežádoucích účinků léčby. Nedoporučuje se podávat fluoropyrimidinová chemoterapeutika pacientům s nedostatkem DPD. Při studiu polymorfismů genu pro DPD (DPYD) byla prokázána souvislost přítomnosti některých mutací se sníženou aktivitou DPD.

Na základě doporučení farmakogenetických konsorcií CPIC (od roku 2017) a DPWG (od roku 2019) je doporučeno před podáním výše uvedených látek testovat přítomnost čtyř polymorfismů v genu DPYD: *2A (c1905+1G>A), *13 (c1679T>G), HapB3 (c1236G>A) a c2846A>T. U jiných polymorfismů nebyl shromážděn dostatek důkazů mezi klinickým stavem a genetickou variantou.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb PHARM, gb HEMO, gb GENETIC
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3255-025 gb PHARM DPYD 25
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 PCR reakcí o objemu 20 μl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX Opus 96 (Bio-Rad)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb SG PCR Master Mix

  gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

  gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

  Více
  Doporučené články