gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Souprava gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL slouží ke kvantitativnímu stanovení poměru množství transkriptu e1a2 fúzního genu BCR-ABL1 k množství transkriptů referenčního genu ABL1.

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL1 v raritní variantě MINOR se vyskytuje u pacientů s chronickou myeoloidní leukémií (CML), respektive s Ph+ akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Odpověď pacienta na léčbu stejně jako minimální reziduální choroba se monitoruje kvantifikací BCR-ABL1 transkriptu ve vztahu k počtu transkriptů kontrolního genu (ABL1).

Další parametry produktu

  • detekce probíhá v jedné zkumavce, BCR-ABL1 ve fluorescenčním kanále FAM a ABL1 v kanále HEX
  • kalibrační řada standardů a negativní kontrola jsou součástí kitu
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3247-048 gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL 48
Do poptávky
Do poptávky

1 CE IVD one-step real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 48 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

QuantStudio 7 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více